loader image

383

Alumnes

52

Professors

13

Projectes de centre

55

Matèries impartides

L’IES Port d’Alcúdia és un centre públic d’educació secundària depenent de la Conselleria d’Educació i Cultura de les Illes Balears.

La seva oferta formativa comprèn els quatre cursos d’ESO i compta amb una aula UEECO d’educació especial. Els alumnes provenen majoritàriament dels dos centres adscrits d’educació primària: CEIP Norai i CEIP Hort des Fassers. L’edifici va ser construït l’any 2009 i va anar augmentant la seva capacitat fins a l’actualitat amb una matrícula aproximada de 400 alumnes. El centre té uns trets d’identitat basats en l’educació inclusiva, la formació en valors, el programa TAC i l’educació ambiental.

Visita virtual per les instal·lacions del centre