loader image

A l’IES Port d’Alcúdia tenim varis mètodes per fer arribar diverses informacions a les famílies.

  • El primer d’ells són diversos grups de Whatsapp unidireccionals. La inscripció a aquests grups es fa mitjançant els següents enllaços (IMPORTANT: Cal accedir a aquesta pàgina amb un telèfon mòbil que tengui el Whatsapp instal·lat)

  • Per altre part les famílies disposen de correu electrònic corporatiu dins el domini @f.iesportdalcudia.org. Aquest és el canal oficial on les famílies rebren els comunicats per part del centre. Per qualsevol dubte sobré ús del correu corporatiu ho podeu demanar al següent correu electrònic: secretaria@iesportdalcudia.org.

Acord i consentiment d’alta al grup d’informació col·lectiva escolar mitjançant aplicació missatgeria Whatsapp. Mitjançant aquest acte d’inclusió física i personal d’accés al present grup d’informació general de l’IES Port d’Alcúdia mitjançant Whatsapp, don el meu consentiment fora limitació a l’Amipa i a l’IES Port d’Alcúdia perquè em remeti tota aquella informació de caràcter general, rellevant i de caire informatiu que es genera a l’IES Port d’Alcúdia amb relació a la tasca docent, organitzativa del centre i/o oficial d’interès per als pares. Alhora qued advertit, que seré inclòs dins l’esmentat grup de forma indefinida fins que els administradors suprimesquin el servei o bé n’actualitzin les dades una vegada conclòs el curs escolar, o si voluntàriament em don de baixa d’aquest en qualsevol moment i sense avís previ. A la vegada amb l’acte d’inclusió telemàtica autoritz a incloure el meu número de telèfon dins l’esmentat grup en tot allò referent a la normativa legal sobre protecció de dates de caràcter personal.

Videotutorial de com accedir al correu corporatiu de les famílies amb un ordinador:

Videotutorial de com configurar un compte de l’IES Port d’Alcúdia a un telèfon Android:

Videotutorial de com configurar un compte de l’IES Port d’Alcúdia a un telèfon Iphone: