loader image

Calendari exàmens setembre

Recordau que:

  • Si hi ha tasques per lliurar, les trobareu al Classroom de cada assignatura.
  • Si teniu assignatures pendents d’altres cursos, teniu tota la informació al Classroom de pendents.
  • Si teniu dubtes, preguntes o algun problema, podeu contactar amb els professors al seu correu del centre.
  • Els exàmens de la prova extraordinària de setembre NO es poden repetir en cap altra data ni horari que no sigui el de més avall.

Calendari de les proves de la convocatòria extraordinària de setembre

Calendari-examens-setembre-2021