loader image

INSTRUCCIONS A CAUSA DE LA PANDÈMIA DE LA COVID 19

Des del 16 de març de 2020, se suspenen les activitats lectives presencials, a causa de la crisi sanitària de la Covid-19, això no obstant, les activitats lectives segueixen de manera telemàtica seguint l’horari habitual establert per a cada grup classe.

Tots els alumnes us heu de comunicar amb el professorat a través del Classroom (on trobareu i lliurareu les tasques) i el correu electrònic (per a dubtes), seguint l’horari que teniu des de principi de curs i segons les instruccions de cada professor/a.

Accessos directes per a la resolució de dubtes o qüestions:

Dubtes famílies i/o alumnes:

Tràmits administratius i secretaria:

Incidències dispositius digitals i Google Suite:

Tutorials i recomanacions:


IES PORT D'ALCÚDIA

Educació secundària obligatòria

Engrescam els nostres alumnes en el món de la lectura

Intercanvis amb territoris de parla Catalana i Alemanya

Classroom

Google Classroom

GMail

GMail

Drive

Google Drive

Calendar

Calendar

Biblioteques escolars IB

Eina de gestió educativa per

als centres de les Illes Balears

Programa Europeu d’Educació

Joventut i Esport

Estació Meteorològica del Centre

Twitter

Instagram

Facebook

Canal de YouTube

IES PORT D’ALCÚDIA – C/ Bisbe Pont 9, 07400 Port d’Alcúdia.

Tel. 971 54 72 46  Email: iesportdalcudia@educaib.eu