loader image

DOCUMENTS INSTITUCIONALS (aprovats per Claustre i Consell Escolar)

DOCUMENTS DEL CURS ACTUAL

  • Programació General Anual (PGA)
  • Pla d’actuació del Deptarmanet d’Orientació
  • Programacions docents
  • Criteris de promoció i titulació