loader image

Recomanacions per a l’alumnat

Informacions importants

Tancament del centre fins a nova ordre

Publicació de notes al Gestib

Pla de treball a distància

Correu Educaib

Contacte amb la secretaria del centre

IES PORT D’ALCÚDIA – C/ Bisbe Pont 9, 07400 Port d’Alcúdia.

Tel. 971 54 72 46  Email: iesportdalcudia@educaib.eu