loader image

SOL·LICITUD D’AJUTS PER A ALUMNAT AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU PER AL CURS ACADÈMIC 2021-22

EL TERMINI PER A LA SOL·LICITUD D’AJUTS PER A ALUMNAT AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU PER AL CURS ACADÈMIC 2021-22 ACABA EL 30 DE SETEMBRE DE 2021.

Aquí teniu l’enllaç amb la informació per a poder realitzar-la: https://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/instruccions_solalicitud_beca_nee/