loader image

Per formalitzar la matrícula d’alumnes nouvinguts primer heu de llegir i seguir les  instruccions de matrícula (punt 1). Després heu contestar el formulari de matrícula corresponent (punt 2):

1. Instruccions de matrícula.

2. Formularis de matrícula:

3. Documents adjunts:

IES PORT D’ALCÚDIA – C/ Bisbe Pont 9, 07400 Port d’Alcúdia.

Tel. 971 54 72 46  Email: iesportdalcudia@educaib.eu