loader image

Es publiquen els llistats provisionals del procés d’admissió. El període de reclamació és de l’1 al 3 de juliol

Admissioprovisional

IES PORT D’ALCÚDIA – C/ Bisbe Pont 9, 07400 Port d’Alcúdia.

Tel. 971 54 72 46  Email: iesportdalcudia@educaib.eu