loader image

Recollida i retorn de material al centre

Atenent les diverses peticions que ens heu fet arribar i les mesures de seguretat i higiene establertes, hem elaborat un horari per tal que els alumnes puguin recollir el material que deixaren al centre i/o retornar els materials del centre que tenen a casa. (El trobareu adjunt a aquest missatge).

Per fer-ho amb les màximes garanties de seguretat per a tots, és important tenir clar que:

  • Només poden assistir al centre aquells alumnes que tenen material propi a l’aula o que han de retornar material del centre (llibres biblioteca, material deixat pels professors…).
  • S’ha de respectar l’horari establert PER A CADA GRUP, fora d’aquest horari no es podrà entrar al centre sense cita prèvia.
  • Per venir a tornar o recollir material, els alumnes han de respectar les mesures higièniques i de seguretat (mascareta i 2 metres de distància entre persones).
  • Quan arribin, els alumnes esperaran al passadís d’entrada, mantenint una distància de 2 metres entre ells, a que els avisin per anar a l’aula a cercar el material o per lliurar-lo a Consergeria.
  • Tendran el temps estrictament necessari per recollir o retornar el material i després han de sortir del centre per evitar aglomeracions innecessàries.
RECOLLIDA-_-RETORN-MATERIAL-CENTRE

IES PORT D’ALCÚDIA – C/ Bisbe Pont 9, 07400 Port d’Alcúdia.

Tel. 971 54 72 46  Email: iesportdalcudia@educaib.eu