loader image

A continuació teniu el nou calendari d’exàmens de recuperacions de matèries de cursos anteriors, retrassat a causa del COVID-19. Recordau que a més de l’examen s’ha de lliurar també la tasca dels Classroom de pendents.

COVID 19-Calendari examens pendents 19-20

IES PORT D’ALCÚDIA – C/ Bisbe Pont 9, 07400 Port d’Alcúdia.

Tel. 971 54 72 46  Email: iesportdalcudia@educaib.eu