loader image

A continuació teniu el calendari d’exàmens de recuperacions de matèries de cursos anteriors. Recordau que a més de l’examen s’ha de lliurar també la tasca dels Classroom de pendents.

Calendari examens pendents 19-20

IES PORT D’ALCÚDIA – C/ Bisbe Pont 9, 07400 Port d’Alcúdia.

Tel. 971 54 72 46  Email: iesportdalcudia@educaib.eu