loader image

A l’IES Port d’Alcúdia disposam d’una nova web on es registraran tots els deures i exàmens de cada grup. D’aquesta forma tant famílies com alumnes podran consultar aquesta informació.

Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d’introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d’aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.

Per accedir-hi heu d’anar al següent menú: Centre -> Deures i exàmens o directament a l’adreça http://tasques.iesportdalcudia.org

IES PORT D’ALCÚDIA – C/ Bisbe Pont 9, 07400 Port d’Alcúdia.

Tel. 971 54 72 46  Email: iesportdalcudia@educaib.eu