loader image

L’Ajuntament d’Alcúdia, convoca una línia d’AJUTS ECONÒMICS per estudis superiors. En el següent enllaços podeu obtenir tota la informació necessària per accedir a aquests ajuts.

IES PORT D’ALCÚDIA – C/ Bisbe Pont 9, 07400 Port d’Alcúdia.

Tel. 971 54 72 46  Email: iesportdalcudia@educaib.eu