loader image

Pels alumnes nous al centre a continuació teniu els impresos de matrícula que heu de descarregar i emplenar. Els mateixos formularis contenen en el seu interior les instruccions per formalitzar la matrícula.

S’ha de tenir clar que els alumnes que ja estan al centre i continuen els seus estudis rebran el formulari de matrícula al seu correu electrònic del centre i per tant no han d’emplenar aquests formularis de la web.

El termini de presentació és del 24 de juny al 2 de juliol. Al setembre es podrà fer la matrícula els dies 6, 9 i 10 de setembre.

Annexos a la matrícula:

Tornar

IES PORT D’ALCÚDIA – C/ Bisbe Pont 9, 07400 Port d’Alcúdia.

Tel. 971 54 72 46  Email: iesportdalcudia@educaib.eu