Grup de WhatsApp de l'AMIPA de l'IES Port d'Alcúdia


Atenció!!! a aquesta pàgina heu d'accedir amb un telèfon mòbil que tengui el whatsapp instal.lat. Pitjau sobre la imatge següent per afegir-vos al grup.


Acord i consentiment d’alta al grup d’informació col·lectiva escolar mitjançant aplicació missatgeria Whatsapp.

Mitjançant aquest acte d’inclusió física i personal d’accés al present grup d’informació general de l'IES Port d’Alcúdia mitjançant Whatsapp, don el meu consentiment fora limitació a l’Amipa IES Port d’Alcúdia perquè em remeti tota aquella informació de caràcter general, rellevant i de caire informatiu que es genera a l’IES Port d’Alcúdia amb relació a la tasca docent, organitzativa del centre i/o oficial d’interès per als pares.

Alhora qued advertit, que seré inclòs dins l’esmentat grup de forma indefinida fins que els administradors suprimesquin el servei o bé n’actualitzin les dades una vegada conclòs el curs escolar, o si voluntàriament em don de baixa d’aquest en qualsevol moment i sense avís previ.

A la vegada amb l’acte d’inclusió telemàtica autoritz a incloure el meu número de telèfon dins l’esmentat grup en tot allò referent a la normativa legal sobre protecció de dates de caràcter personal..