Tutors 2017/18
Grup Tutor/a Atenció a pares i mares
1r ESO A Diana Ripoll Divendres 9:50-10:45
1r ESO B Miquel Herrero Dimecres 12:00-12:55
1r ESO C Roser Belmonte Dijous 11:05-12:00
1r ESO D Xesca Gelabert Dimecres 11:05-12:00
2n ESO A Joan Vicens Divendres 11:05-12:00
2n ESO B M. Àngels Mora Divendres 9:50-10:45
2n ESO C Agustí Rofes Dilluns 8:55-9:50
2n ESO PMAR Maria Pons Dilluns 9:50-10:45
3r ESO A Margalida Ballester Dimecres 11:05-12:00
3r ESO B Simó Casanova Dimecres 9:50-10:45
3r ESO C Elisabet Alenyar Dimecres 9:50-10:45
3r ESO PMAR Maria del Mar Genovard Dimarts 8:55-9:50
4t ESO A Felip Campomar Dimecres 9:50-10:45
4t ESO B Tòfol Bennàssar Dimecres 12:00-12:55
4t ESO C Francisca Herrera Divendres 9:50-10:45
UECCO Tòfol Perelló Dimarts 8:55-9:50
IES PORT D'ALCÚDIA - C/ Bisbe Pont 9, 07400 Port d'Alcúdia. Illes Balears. Tel. 971 54 72 46. Fax 971 89 78 30. e-mail: direccioportdalcudia@gmail.com