IES PORT D'ALCÚDIA - FEINA DE PENDENTS DE CURSOS ANTERIORS


1r ESO


ANGLÈS Descarregar 
BIOLOGIA I GEOLOGIA Descarregar 
E.PLÀSTICA I VISUAL Descarregar 
EDUCACIÓ FÍSICA           
GEOGRAFIA I HISTÒRIA Descarregar 
LLENGUA CASTELLANA Descarregar 
LLENGUA CATALANA Descarregar 
MATEMÀTIQUES Descarregar 
MÚSICA Descarregar 
RELIGIÓ           
VALORS ÈTICS Descarregar 

2n ESO


ALEMANY           
ANGLÈS           
E. PLÀSTICA Descarregar 
E.FÍSICA           
FÍSICA I QUÍMICA Descarregar 
GEOGRAFIA I HISTÒRIA Descarregar 
LLENGUA CASTELLANA Descarregar 
LLENGUA CATALANA Descarregar 
MATEMÀTIQUES Descarregar 
MÚSICA           
RELIGIÓ           
TECNOLOGIA Descarregar 
VALORS ÈTICS Descarregar 

3r ESO


ALEMANY           
BIOLOGIA I GEOLOGIA Descarregar 
EDUCACIÓ FÍSICA           
EDUCACIÓ PLÀSTICA Descarregar 
FíSICA I QUÍMICA Descarregar 
GEOGRAFIA I HISTÒRIA Descarregar 
INICIACIÓ A L_ACTIVITAT EMPRENEDORA           
LLENGUA CASTELLANA Descarregar 
LLENGUA CATALANA Descarregar 
LLENGUA ESTRANGERA           
MATEMÀTIQUES Descarregar 
RELIGIÓ           
TECNOLOGIA Descarregar 
VALORS ÈTICS Descarregar