Professorat del centre 2017/18
Departament Nom Atenció a pares
Biologia / Física i Química Margalida Ballester Gost
Antoni Crespí Mateu
Francisca Gelabert Vidal
Maria del Mar Genovart Mesquida
Cristina Moyà Company
Neus Sanz Gomez
Educació Física Felip Campomar Cerdà
M. Antònia Cifre Bibiloni / Isabel Plata
Educació Plàstica Pep Alaminos Garcia
Margarita Ruth Seguí Morey
Geografia i Història Joan Miquel Caldés Cerdà
Elisabet Maria Fontirroig Oliver
Elvira Olmo Márquez
Tomeu Sastre Canals
Joan Vicens Payeras
Llengua i literatura catalana Eulàlia Carbonell Ferriol
Simó Casanova Gual
Maria Contestí Darder
Maria Pons Pons
Lina Deyà Simonet
Llengua i literatura castellana Francesc Bal·le Coll
Catalina Escalas Fornés
Francisca Herrera Torres
M. Àngels Mora Capllonch
Llengües estrangeres Roser Belmonte Juan
Francisco Javier Forteza Nicolau
Mercedes González Oliva
Margalida Llompart Rios
M. Magdalena Simó Serra
Francesca Vadell Font
Música Bartomeu Barceló Garcia
Miquel Herrero Olivares
Matemàtiques Ricard Adrover Gracia
Elisabet Alenyar Blanes
Cristòfol Bennassar Rodríguez
Diana Ripoll Pérez
Orientació Joan Gori Coll Llompart
Tòfol Perelló Ferriol
Maria Porquer Seguí
Fany Vallori Ginard
Religió Jose Manuel Soler Barreno
Tecnologia Antònia Bisbal Petro
Agustí Rofes Riusech
Toni Salas Fanals
IES PORT D'ALCÚDIA - C/ Bisbe Pont 9, 07400 Port d'Alcúdia. Illes Balears. Tel. 971 54 72 46. Fax 971 89 78 30. e-mail: direccioportdalcudia@gmail.com