Led RGB controlat remotament


1. Introducciˇ


La segŘent activitat consisteix en controlar remotamente un led RGB amb un dispositiu m˛bil, mitjanšant lo connexiˇ Bluetooth. La App permetrÓ controlar cada component de color del led mitjanšant sliders.

sliders

2. Muntatge del circuit

Necessitarem els segŘent components:
  • Arduino UNO
  • M˛dul bluetooth HC-06
  • Led RGB CÓtode com˙
  • 3 resistŔncies de 330 ohm (taronja,taroja, marrˇ)
  • Jumpers
  • M˛bil Android
Observacions:
  • El m˛dul bluetooth prŔviament a la connexiˇ s'ha d'aparellar amb el dispositiu m˛bil
  • El pin Rx del m˛dul es connecta amb el pin Tx de la placa
  • El pin Tx del m˛dul es connecta amb el pin Rx de la placa
  • Abans de carregar el programa a la placa Arduino s'han de desconectar els pins anteriors. Una vegada finalitzada la cÓrrega es poden tornar a connectar.

esquema


3. App Inventor

designer
blocs4. Codi Arduino


/************************************************************
* Sketch per control per bluetooth d'un LED RGB.
* Data: 21/04/2021
* Autor: T.Salas (tsalas@iesportdalcudia.org)
***********************************************************/

String readStr = "";
char c;
int red = 0;
int green = 0;
int blue = 0;

void setup() {
pinMode(9, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
}

void loop() {

if( Serial.available() > 0 ) {

c = char(Serial.read());

if( c == '*' ) {

Serial.println( readStr );

red = readStr.substring( 0, readStr.indexOf(',') ).toInt();
green = readStr.substring( readStr.indexOf(',')+1, readStr.indexOf(';') ).toInt();
blue = readStr.substring( readStr.indexOf(';')+1, readStr.length() ).toInt();

analogWrite( 9, red );
analogWrite( 6, green );
analogWrite( 5, blue );

readStr = "";

} else {
readStr += c;
}
}
}