Equip directiu
Membres
Càrrec Nom
Directora Cristina Moyà Company
Cap d'estudis Eulàlia Carbonell Ferriol
Cap d'estudis adjunta Lina Deyà Simonet
Secretari Joan Miquel Caldès Cerdà
IES PORT D'ALCÚDIA - C/ Bisbe Pont 9, 07400 Port d'Alcúdia. Tel. 971 54 72 46. Fax 971 89 78 30. e-mail: direccioportdalcudia@gmail.com / iesportdalcudia@iesportdalcudia.org