Coordinadors
Coordinació Nom
Activitats extraescolars Miquel Herrero
Bibioteca i revista Francisca Herrera
Normalització lingüística Simó Xavier Casanova
Conviència Fca. Maria Seguí Vila
Medi ambient Tòfol Perelló
TAC Antònia Bisbal
TIC Antoni Salas
Primària/Secundària/Postobligatòria Roser Belmonte
IES PORT D'ALCÚDIA - C/ Bisbe Pont 9, 07400 Port d'Alcúdia. Tel. 971 54 72 46. Fax 971 89 78 30. e-mail: direccioportdalcudia@gmail.com / iesportdalcudia@iesportdalcudia.org